Waarom en wat is Yoga?

Het beoefenen van yoga heeft een positieve uitwerking op de conditie van het fysieke lichaam, op het mentale en emotionele functioneren en op de spirituele beleving. De basis voor balans in het dagelijks leven.

 

Yoga gaat over bewust zijn in dit moment, op deze plek. Door aandachtig te zijn kun je de conditioneringen van lichaam en geest herkennen. Je gaat je bewust worden van gedachten, gevoelens, het vaste patroon van handelen, de onderliggende aannames en de maniertjes. Door deze los te laten creëer je ruimte en vrijheid waardoor je dichter bij je essentie kunt komen. Je gaat zien wie je werkelijk bent. Het stille waarbinnen het leven zich afspeelt en dat toont zich als een ontspannen en vrij mens. Het geeft ons moed om de dingen te veranderen die we kunnen veranderen en om de dingen te accepteren die we niet kunnen veranderen.


Een yogales is een combinatie van concentratie, lichamelijke oefeningen, adem en ontspanning. Deze zijn behulpzaam om de conditioneringen te herkennen. De lichamelijke oefeningen kan ieder op zijn eigen niveau uitvoeren. Het gaat er niet om lenig te zijn. Het gaat erom bewust te worden van wat zich fysiek en mentaal aandient. Daardoor kom je dichter bij jezelf. De oefeningen zijn een middel, geen doel op zich. Het gaat erom te observeren wat zich fysiek en mentaal aandient.


Tijdens een yoga les wisselen inspannende oefeningen en ontspanning elkaar af, waardoor je (fysieke) spanningen kunt herkennen en deze tijdens de ontspanning los kunt laten. De oefeningen helpen verder om de aandacht te verzamelen en naar binnen te richten. Dit gaat geleidelijk over in stilte en ruimte.


In het dagelijkse leven uit zich dat in: Stevig met beide voeten op de grond staan, gemakkelijk in het leven staan, meebewegen met de stroom van het leven, weten wat je wilt en kunt en daar doelgericht voor gaan, liefdevol zijn naar jezelf en de ander, helder zijn.

 

De lessen 

Hatha yoga

In deze lessen gaat het om bewust worden van wat er is. Het lichaam en de adem zijn daarbij een hulpmiddel bij uitstek. Houdingen en bewegingen worden gedaan met aandacht en naar eigen kunnen. Gedurende de les zul je merken dat er meer rust ontstaat, zowel fysiek als mentaal. Elke les zal weer andere houdingen hebben en zal een ander aspect van yoga onder de aandacht brengen. De kern blijft hetzelfde: acceptatie en aandachtig zijn. De les wordt afgesloten met een meditatie of ontspanningsoefening.

 

Kundalini yoga

“Kundalini yoga classes are a dynamic blend of postures, pranayama, mantra, music and meditation, which teach you the art of relaxation, self-healing and elevation. Balancing body and mind enables you to experience the clarity and beauty of your soul.” ~Yogi Bhajan.

 

Kundalini yoga is een van de oudste en krachtigste yoga tradities uit India en wordt ook wel de ‘yoga van het bewustzijn’ genoemd. Het is speciaal ontwikkeld voor actieve mensen met verantwoordelijkheden op school, werk, voor familie en in de wereld. Kundalini is de levensenergie die in ons lichaam aanwezig is. Door het beoefenen van Kundalini yoga activeer je deze levenskracht. 

 

Iedere week beoefenen we een kriya. Dit is een specifieke serie oefeningen welke vooropgestelde veranderingen teweegbrengt in lichaam en geest. Het bestaat uit dynamische en/of statische lichaamshoudingen die gecombineerd worden met ademoefeningen (pranayama), klank (mantra’s) en/of meditatie. Thema’s van kriya’s kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op het klierenstelsel en hormoonhuishouding, het immuunsysteem, het hart, het zenuwstelsel, het openen voor mogelijkheden, het overwinnen van angsten, de chakra’s etc….

De kriya wordt gevolgd door een ontspanning waardoor het effect van de kriya wordt geïntegreerd. We sluiten af met een meditatie. Dit kan zijn in stilte of gecombineerd met mantra en beweging. 

 

Ervaring is niet nodig. Ieder kan de oefeningen op zijn eigen niveau beoefenen. 

 

Yoga en Meditatie

Een gezonde balans tussen lichaam en geest wordt bereikt door het beoefenen van yoga-houdingen en meditatie. Door deze combinatie ervaar je de houdingen intenser en wordt het makkelijker om in je dagelijkse leven de rust in je denken te behouden. De avond is verdeeld in een beginnersgroep en een groep voor gevorderden. De starters krijgen een introductie in de klassieke yoga-houdingen (asana's) en worden getraind om via concentratie in meditatie te komen. Bij de gevorderden groep wordt er langer gemediteerd en is er meer aandacht voor de yoga filosofie. In beide groepen is er  aandacht voor de chakra’s zowel in de asana’s als in de filosofie.

 

Yoga vanuit een Himalaya Traditie

“Once you turn your focus inward, the process of transformation will begin, then you will become aware of the many levels of consciousness.” - Swami Rama

Deze traditie kent haar oorsprong in de Himalaya gebergte. De lijn in de ascetische orde in India heeft de naam 'Bharati', wat betekent 'hij die de geliefde van kennis is'. In deze klassieke traditie combineren we een aantal elementen, waaronder de wijsheid van Patanjali's Yoga Sutras, Raja Yoga en specifiek mondeling overgeleverde instructies en ervaringen. Yoga, meditatie, ontspanningsmethoden en ademhalingstechnieken horen onlosmakelijk bij elkaar. Het is het samenspel dat naar resultaat leidt.

Deze 5000 jaar oude en beproefde benadering vindt je niet in boeken, maar is al duizenden jaren van yogameester op yogameester overgedragen. De onderdelen van de lessen zijn in onderlinge samenhang op elkaar afgestemd en leiden naar een diep en effectief resultaat. Alle yogabeoefening staat in dienst van meditatie, waarin de systematiek helpt om jouw lichaam en mind stapsgewijs stiller te maken.

 

De lessen bestaan uit ontspanningsoefeningen, adem- en energiebeheersing, Joints & Glands (oefeningen om het lichaam 'wakker' te maken en de energie te reguleren), asanas (fysieke 'zachte' oefeningen) eindigend met een meditatie. De les wordt soms aangevuld met yogawetenschap en filosofie.

 

Chakra yoga 

In de yogatraditie zijn chakra’s centra van energie. Deze hebben effect op onze fysieke, mentale en emotionele gezondheid. In het algemeen wordt er over 7 energiepunten gesproken, waartussen de levensenergie stroomt. Ieder chakra transformeert de energie naar specifieke kwaliteiten, zoals bijvoorbeeld gronden en veiligheid, speelsheid en meebewegen op de stroom van het leven en wilskracht. Stroomt de energie goed door de chakra’s, dan functioneer je op je best. Je kwaliteiten komen goed tot uitdrukking. Zo niet dan kunnen er op fysiek, mentaal, emotioneel gebied problemen ontstaan. 

In de bijeenkomsten worden de chakra's door middel van diverse yogahoudingen en bewegingen, adem, ontspanning en meditatie gestimuleerd en gebalanceerd.